KONTAKTA OSS Nalles Gästhem Nalles AB, Eckerövägen 741, AX-22270 Eckerö Åland Telefon +358 457 522 1702 E-post info@nalles.ax
Boka ditt rum direkt här på hemsidan.

BOKNINGSVILLKOR

Beställning och betalning

Online-bokning: Bokningen är bindande när kunden/gästen gjort sin beställning och betalat den. Bokning via Nalles Gästhem/Nalles Ab: Bokningen är bindande när kundens/gästens betalning är genomförd i enlighet med angiven betalningstid. Nalles Gästhem/Nalles Ab förbehåller sig rätten att avboka beställningen vid utebliven betalning. Vid uppenbart felaktig prissättning har Nalles Gästhem/Nalles Ab rätt att korrigera till rätt pris, alternativt att upphäva köpet. Kunden/gästen informeras omgående vid en sådan händelse om det ändrade priset.

Kundens/gästens rätt till avbokning

Avbokning sker skriftligt till Nalles Gästhem/Nalles Ab, antingen per e-post eller brev. Avbokning anses äga rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbokning kommer Nalles Gästhem/Nalles Ab tillhanda. Fri avbokning senast kl. 15.00 dagen innan ankomst. Om avbokning sker senare än 24 timmar innan ankomst debiteras 100 % av logikostnaden. Avbokning på grund av sjukdom: Om kunden/gästen avbokar på grund av akut sjukdom som kan styrkas med läkarintyg, olycksfall som drabbat kunden/gästen själv eller make, maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken kunden/gästen sammanbor, återbetalas hela beloppet. Om kunden/gästen avbokar på grund av dödsfall som drabbat kundens/gästens make, maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken kunden/gästen sammanbor, återbetalas hela beloppet. Avbokning skall ske före ankomstdagen. Vi rekommenderar alla våra kunder/gäster att ta en reseförsäkring för oförutsedda händelser.

Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras så snart som möjligt till Nalles Gästhem/Nalles Ab. Anspråk på ersättning ställs till Nalles Gästhem/Nalles Ab inom 21 dagar efter resan. För smidig åtgärd och uppföljning ber vi att reklamationen lämnas in skriftligen, per e-post: info@nalles.ax eller per post: Nalles Gästhem, Eckerövägen 741, AX-22270 Eckerö Åland.

Force Majeure

På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Nalles Gästhem/Nalles Ab upphäva köpeavtalet, varvid kunden/gästen genast skall underrättas och erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen annan ersättning utgå.

Tvister

Vid reklamation då överenskommelse inte kunnat nås med Nalles Gästhem/Nalles Ab har gästen möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Konsumenttvistenämnden i Finland, se www.kuluttajariita.fi/sv/

Hyrestiden

Rumsbokningen börjar i regel ankomstdagen kl. 15.00 och slutar avresedagen kl. 12.00, om ej andra tider anges vid bokningstillfället. Vid tidig ankomst och/eller sen avresa skall rummet bokas och betalas från dagen före och/eller till dagen efter, om inte annan överenskommelse med Nalles Gästhem/Nalles Ab existerar.

Hyresvärdens ansvar

Nalles Gästhem/Nalles Ab ansvarar för att uppgifterna om rummet (hyresobjektet) är korrekta och att kunden/gästen får tillgång till rummet (hyresobjektet) under den avtalade hyrestiden.

Hyresvärdens hävande av hyresavtalet

På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, krigshandlingar eller dylikt) kan Nalles Gästhem/Nalles Ab häva hyresavtalet, varvid hyresgästen snarast skall underrättas. Häver Nalles Gästhem/Nalles Ab avtalet på grund av force majeure skall erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen gottgörelse utgå till kunden/gästen. Ideella och indirekta skador ersätts ej. Nalles Gästhem/Nalles Ab skall om möjligt erbjuda kunden/gästen en så likvärdig övernattning som möjligt. För denna övernattning skall kunden/gästen betala fullt pris.

Hyresgästens ansvar

Kunden/gästen förbinder sig att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som Nalles Gästhem/Nalles Ab publicerat. Kunden/gästen förbinder sig att ersätta all eventuell skadegörelse på fastigheten och dess inventarier. Denna ersättning betalas direkt till Nalles Gästhem/Nalles Ab. Kunden/gästen ansvarar för att lämna rummet i samma skick som vid ankomst. Ifall kunden/gästen inte fullgjort detta ansvar, har Nalles Gästhem/Nalles Ab rätt att debitera kunden/gästen en avgift som kan krävas även efter avresa. Antalet personer (barn medräknade) får ej utan Nalles Gästhems/Nalles Ab tillåtelse överstiga antalet hyrda sängplatser enligt rumsbeskrivningen. Nalles Gästhem/Nalles Ab har rätt att debitera extra för överstigande antal personer även om extrabädd ej erhålles.
BOKNINGS VILLKOR
KONTAKTA OSS Nalles Gästhem Nalles AB, Eckerövägen 741, AX-22270 Eckerö Åland Telefon +358 457 522 1702 E-post info@nalles.ax
Enkel standard till trevliga priser

Beställning och betalning

Online-bokning: Bokningen är bindande när kunden/gästen gjort sin beställning och betalat den. Bokning via Nalles Gästhem/Nalles Ab: Bokningen är bindande när kundens/gästens betalning är genomförd i enlighet med angiven betalningstid. Nalles Gästhem/Nalles Ab förbehåller sig rätten att avboka beställningen vid utebliven betalning. Vid uppenbart felaktig prissättning har Nalles Gästhem/Nalles Ab rätt att korrigera till rätt pris, alternativt att upphäva köpet. Kunden/gästen informeras omgående vid en sådan händelse om det ändrade priset.

Kundens/gästens rätt till

avbeställning

Avbeställning sker skriftligt till Nalles Gästhem/Nalles Ab, antingen per e-post eller brev. Avbeställningen anses äga rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommer Nalles Gästhem/Nalles Ab tillhanda. Avbeställning på grund av sjukdom: Avbeställer kunden/gästen på grund av akut sjukdom som kan styrkas med läkarintyg, olycksfall som drabbat kunden/gästen själv eller make, maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken kunden/gästen sammanbor, återbetalas hela beloppet. Avbeställer kunden/gästen på grund av dödsfall som drabbat kundens/gästens make, maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken kunden/gästen sammanbor, återbetalas hela beloppet. Avbeställningen skall ske före ankomstdagen. Vi rekommenderar alla våra kunder att ta en reseförsäkring för oförutsedda händelser.

Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras så snart som möjligt till Nalles Gästhem/Nalles Ab. Anspråk på ersättning ställs till Nalles Gästhem/Nalles Ab inom 21 dagar efter resan. För smidig åtgärd och uppföljning ber vi att reklamationen lämnas in skriftligen, per e-post: info@nalles.ax eller per post: Nalles Gästhem, Eckerövägen 741, AX- 22270 Eckerö Åland.

Force Majeure

På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Nalles Gästhem/Nalles Ab upphäva köpeavtalet, varvid kunden/gästen genast skall underrättas och erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen annan ersättning utgå.

Tvister

Vid reklamation då överenskommelse inte kunnat nås med Nalles Gästhem/Nalles Ab har gästen möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Konsumenttvistenämnden i Finland, se www.kuluttajariita.fi/sv/

Hyrestiden

Rumsbokningen börjar i regel ankomstdagen kl. 15.00 och slutar avresedagen kl. 12.00, om ej andra tider anges vid bokningstillfället. Vid tidig ankomst och/eller sen avresa skall rummet bokas och betalas från dagen före och/eller till dagen efter, om inte annan överenskommelse med Nalles Gästhem/Nalles Ab existerar.

Hyresvärdens ansvar

Nalles Gästhem/Nalles Ab ansvarar för att uppgifterna om rummet (hyresobjektet) är korrekta och att kunden/gästen får tillgång till rummet (hyresobjektet) under den avtalade hyrestiden.

Hyresvärdens hävande av

hyresavtalet

På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, krigshandlingar eller dylikt) kan Nalles Gästhem/Nalles Ab häva hyresavtalet, varvid hyresgästen snarast skall underrättas. Häver Nalles Gästhem/Nalles Ab avtalet på grund av force majeure skall erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen gottgörelse utgå till kunden/gästen. Ideella och indirekta skador ersätts ej. Nalles Gästhem/Nalles Ab skall om möjligt erbjuda kunden/gästen en så likvärdig övernattning som möjligt. För denna övernattning skall kunden/gästen betala fullt pris.

Hyresgästens ansvar

Kunden/gästen förbinder sig att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som Nalles Gästhem/Nalles Ab publicerat. Kunden/gästen förbinder sig att ersätta all eventuell skadegörelse på fastigheten och dess inventarier. Denna ersättning betalas direkt till Nalles Gästhem/Nalles Ab. Kunden/gästen ansvarar för att lämna rummet i samma skick som vid ankomst. Ifall kunden/gästen inte fullgjort detta ansvar, har Nalles Gästhem/Nalles Ab rätt att debitera kunden/gästen en avgift som kan krävas även efter avresa. Antalet personer (barn medräknade) får ej utan Nalles Gästhems/Nalles Ab tillåtelse överstiga antalet hyrda sängplatser enligt rumsbeskrivningen. Nalles Gästhem/Nalles Ab har rätt att debitera extra för överstigande antal personer även om extrabädd ej erhålles.